16 کالا

 • سماور برقی سارینا

  29.100.000 
  ظرفیت مفید 5.5 لیتری ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان دسته ها برنج و چوب پایه برنج ریختگی المنت گرمایی استیل 1000 وات ترموستات هیدرولیک (جهت ایمنی بیشتر هنگام بی آب ماندن) پوشش نیکل کروم استاندارد مطابق استاندارد ملی 1-1562 و 15-1562 ضمانت یکسال
  نمایش سریع محصول
 • سماور برقی سورن

  24.200.000 
  ظرفیت مفید 7 لیتر ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان المنت گرمایی استیل 1000 وات ترموستات هیدرولیک (جهت ایمنی بیشتر هنگام بی آب ماندن) پلیمرها باکالیت (پلیمر مقاوم به حرارت) لبه ریختگری پوشش نیکل کروم استاندارد مطابق استاندارد ملی 1-1562 و 15-1562 ضمانت یکسال
  نمایش سریع محصول
 • سماور برقی سیلور

  24.200.000 
  ظرفیت مفید 7 لیتر ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان المنت گرمایی استیل 1000 وات ترموستات هیدرولیک (جهت ایمنی بیشتر هنگام بی آب ماندن) پلیمرها باکالیت (پلیمر مقاوم به حرارت) لبه ریختگری پوشش نیکل کروم استاندارد مطابق استاندارد ملی 1-1562 و 15-1562 ضمانت یکسال
  نمایش سریع محصول
 • سماور برقی کلاسیک

  22.900.000 
  ظرفیت مفید 5 لیتر ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان المنت گرمایی استیل 1000 وات ترموستات هیدرولیک (جهت ایمنی بیشتر هنگام بی آب ماندن) پلیمرها باکالیت (پلیمر مقاوم به حرارت) پوشش نیکل کروم استاندارد مطابق استاندارد ملی 1-1562 و 15-1562 ضمانت یکسال
  نمایش سریع محصول
 • ناموجــود

  سماور زغالی زرینه

  13.700.000 
  ظرفیت مفید 5 لیتر ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان دسته ها برنج و چوب پایه برنج ریختگی ضمانت یکسال
  نمایش سریع محصول
 • سماور گاز سوز سهند سیمین

  35.800.000 
  ظرفیت مفید 8لیتر ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان شیر ترموکوپل دار فوق سریع ترموسوئیچ اتوماتیک پیلوت و برنر استاندارد پلیمرها باکالیت (پلیمر مقاوم به حرارت) پایه و لبه ریختگری پوشش نیکل کروم ضمانت یکسال
  نمایش سریع محصول
 • سماور گاز سوز عالی نسب مدل نقشینه

  28.000.000 
  ظرفیت مفید 6 لیتر ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان شیر ترموکوپل دار فوق سریع ترموسوئیچ اتوماتیک پیلوت و برنر استاندارد پلیمرها باکالیت (پلیمر مقاوم به حرارت) لبه ریختگری پوشش نیکل کروم ضمانت یکسال
  نمایش سریع محصول
 • سماور گاز سوز عالی نسب مدل پگاه

  25.000.000 
  ظرفیت مفید 4 لیتر ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان شیر ترموکوپل دار فوق سریع ترموسوئیچ اتوماتیک پیلوت و برنر استاندارد پلیمرها باکالیت (پلیمر مقاوم به حرارت) پوشش نیکل کروم ضمانت یکسال
  نمایش سریع محصول
 • سماور گاز سوز عالی نسب مدل ترنج

  27.000.000 
  ظرفیت مفید 6 لیتر ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان شیر ترموکوپل دار فوق سریع ترموسوئیچ اتوماتیک پیلوت و برنر استاندارد پلیمرها باکالیت (پلیمر مقاوم به حرارت) پوشش نیکل کروم ضمانت یکسال
  نمایش سریع محصول
 • سماور گاز سوز عالی نسب مدل گنجینه

  27.000.000 
  ظرفیت مفید 6 لیتر ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان شیر ترموکوپل دار فوق سریع ترموسوئیچ اتوماتیک پیلوت و برنر استاندارد پلیمرها باکالیت (پلیمر مقاوم به حرارت) لبه ریختگری پوشش نیکل کروم ضمانت یکسال
  نمایش سریع محصول
 • سماور گاز سوز گنجینه سیمین

  34.000.000 
  ظرفیت مفید 6 لیتر ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان شیر ترموکوپل دار فوق سریع ترموسوئیچ اتوماتیک پیلوت و برنر استاندارد پلیمرها باکالیت (پلیمر مقاوم به حرارت) پایه و لبه ریختگری پوشش نیکل کروم ضمانت یکسال
  نمایش سریع محصول
 • سماور گاز سوز نقشینه سیمین

  35.000.000 
  ظرفیت مفید 6 لیتر ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان شیر ترموکوپل دار فوق سریع ترموسوئیچ اتوماتیک پیلوت و برنر استاندارد پلیمرها باکالیت (پلیمر مقاوم به حرارت) پوشش نیکل کروم ضمانت یکسال
  نمایش سریع محصول
 • سماور گاز سوز نگین سیمین

  35.800.000 
  ظرفیت مفید 6 لیتر ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان شیر ترموکوپل دار فوق سریع ترموسوئیچ اتوماتیک پیلوت و برنر استاندارد پلیمرها باکالیت (پلیمر مقاوم به حرارت) پایه و لبه ریختگری پوشش نیکل کروم ضمانت یکسال
  نمایش سریع محصول
 • سماور گازی عالی نسب مدل سهند

  28.900.000 
  ظرفیت مفید 8 لیتر ورق برنج CuZn30 کارخانه شهید باهنر کرمان شیر ترموکوپل دار فوق سریع ترموسوئیچ اتوماتیک پیلوت و برنر استاندارد پلیمرها باکالیت (پلیمر مقاوم به حرارت) پوشش نیکل کروم ضمانت یک سال
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  خرید کتری شکاری زغالی
  ناموجــود

  کتری شکاری ذغالی

  3.870.000  3.500.000 
  کتری ذغالی شکاری شیر و خورشید و تاج قلم دست دارای مخزن خروج خاکستر کاری خاص و کمیاب جنس برنجی مناسب پیک نیک و دکور بدون سرب
  نمایش سریع محصول
 • ناموجــود

  کتری شکاری ذغالی مدل عدسی

  3.870.000 
  کتری ذغالی شکاری شیر و خورشید و تاج قلم دست دارای مخزن خروج خاکستر کاری خاص و کمیاب جنس برنجی مناسب پیک نیک و دکور بدون سرب
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه