بخاری برقی فن دار برفاب
بخاری برقی فن دار برفاب

بخاری برقی فن دار برفاب مدل QH-2500electric-heater-fan-barfab-qh-2500-model


  • داراي 4 المنت
  • داراي فن
  • داراي 4 دكمه كه به وسيله آن مي‎‌توان المنت‌ها و فن را كنترل كرد.
  • داراي صفحه استيل منعكس كننده نور و حرارت در پس زمينه المنت‌ها
  • دارای قطع کن خودکار در صورت واژگونی دستگاه