چای‌ساز ایستاده TS 117 فلرhot-beverage_tea-maker_117 TS


  • چایساز جدید فلر با گنجایش کتری ۱.۷ لیتری و قابلیت تنظیم دمای آب کتری. این محصول آب را به سرعت به جوش می آورد و به صورت خودکار وارد مرحله گرم نگه داری می شود. درون کتری LED های رنگی وجود دارند که هنگام جوش آب رنگ آن ها قرمز است و در حالت گرم نگه داری رنگ آنها آبی خواهد بود. این محصول دارای یک در جهت استفاده برای قوری و کتری میباشد.